CarroEllens blogg

En vardagsbloggares tillvaro.

Vad vore ett liv utan...

Vad vore ett liv utan..

Vad vore ett liv utan vänner?

Vad vore ett liv utan problem?

Vad vore ett liv utan kärlek?

Ett liv utan vänner, problem och kärlek vore inte ett riktigt liv

Vänner behöver alla på något sätt

Utan problem så hade livet varit för lätt

Utan kärlek av olika slag så hade man inte kommit så långt

Alla behöver kärlek på något vis

Och den finns alltid där,

det gäller bara att upptäcka den.